Reklam Fotoğrafçılığı

Reklam Fotoğrafçılığı

Reklam fotoğrafçılığı, firmaların reklam kampanyaları bünyesinde kullanmak istedikleri, ürün ve hizmet fotoğraflarının, reklam tasarımlarında kullanılabilir özellikte çekilmesidir. Fotoğraf çekimi konusunda uzmanlaşmış kişiler tarafından yapılan bu işe, sektörel fotoğrafçılık ta denmektedir. Firma ürünlerinin farklı açılardan çekilmesi, yani ambalaj özelliklerinin, firma isim ve logonun görülebilen en iyi açılarının yakalanıp çekilmesidir. Fotoğrafçılar aynı zamanda, makinenin ışık ayarlarını, uzaklık ve yakınlık ayarlarını, netlik ayarlarını, fotoğrafların kullanılacağı alanlara göre, ayarlayabilmek durumundadırlar. Ürün ve hizmet fotoğraflarının duruşu, görünüşü, ifadesi oldukça önemli olmaktadır.

Reklam fotoğrafçılığında, fotoğrafın nerede kullanılacağı oldukça önem taşımaktadır. Örneğin; Gazete, dergi, katalog, insert, el ilanı gibi matbaalar tarafından basılan, reklam araçlarında kullanılacaksa, fotoğrafların en az 300 çözünürlükte çekilmesi gerekmektedir. Çünkü ofset baskı dört renktir. Fotoğraf üzerindeki renk sayısının hepsini basarak, net görüntüyü alabilmektedir. Ofset baskıdan çıkan çalışmalar, oldukça kaliteli olmaktadır. Burada kullanılacak olan fotoğrafların, ışık durumları da son derece önem kazanmaktadır. Örneğin, kullanılacak ürünün hiçbir tarafının parlamaması gerekmektedir. Bu nokta, tasarım aşamasında oldukça önem kazanmaktadır. net, karizmatik, hoş v.b. görünümlerin olması gerekmektedir. Ofsette basılacak ürün fotoğraflarının, düşük çözünürlükte çekilmesi, ofset baskı sonrasında bulanık görüntülerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Eğer kullanılacak fotoğraflar, internet ortamlarında kullanılacaksa, çözünürlüklerinin 72 Dpı olması yeterli olmaktadır. Fotoğrafların içerdikleri renk sayısı burada çok önemli değildir. Çok küçük fotoğraflar da, internet üzerinde net görünebilmektedir. Eğer fotoğrafları çekilecek ürünler, dijital baskıda kullanılacaksa, 150-300 çözünürlük yeterli olabilmektedir.

Reklam fotoğrafçılığı, tüm sektörlerde kullanılabilmektedir. Örneğin; mobilya, gıda, tekstil v.s gibi üretim sektörlerinin, tüm ürünleri için kullanılmaktadır. Ayrıca, hizmet sektörünün de tüm alanlarında kullanılmaktadır. Hizmet sektöründe kullanılan fotoğrafların özellikleri, ürün fotoğraflarına göre daha önemli olmaktadır. Çünkü bu alanda çekilen fotoğrafların, bir hikâyesinin olması beklenmektedir.

Söz konusu reklam sektörü olunca, çekilen her fotoğrafın bir hikâyesinin olması, oldukça önemli olmaktadır. Çünkü fotoğraflar, insanların etkilenmeleri, dikkatlerinin çekilmesi amacıyla çekilmekte ve ona göre kullanılmaktadır. Hiçbir özelliği olmayan bir fotoğraf, mutlaka bir tasarımcının elinden geçmek durumundadır. Fakat hikâyesi olan bir fotoğraf olduğu gibi kullanılabilmekte ve oldukça etki bırakmaktadır.

Kısaca reklam fotoğrafçılığı, aynı reklam tasarımcılığı kadar önem taşımaktadır. Fotoğrafçının aynı özellikleri taşıması gerekmektedir. Yaratımcı, zeki, pratik, görsel sezgileri olan, aynı zamanda makinesinin kadrajında ne görmesi gerektiğini bilen bir fotoğrafçıya ihtiyaç duyar.

Bu görüşe Barthes da katılmaktadır. Barthes, değişen basın organının fotoğrafın anlamını da değiştirdiğini belirtir.
Reklam fotoğrafı içlerinde farklı anlamlarda taşımalarına rağmen oldukça nettir, insanların ilk bakışta anlatılmak istenen algılayabileceği bir güzelliğe sahiptir. Reklam fotoğrafları tanıtım aracı olduğu için fotoğrafta mamullerin markası veya bir metin, bir slogan eşlik eder, fotoğrafta mamulün markası veya sloganın kullanılmasının temel nedeni, hedef kitle tarafından reklamın yanlış anlamlar doğurmasını önlemeye yöneliktir. Reklam fotoğrafı, ürünün benzer diğer ürünler arasından sıyrılmasını, albeni kazandırmasını, ayırt edilip ön safhaya çıkmasını sağlamak için vardır.

Reklam fotoğrafçılığın hedef kitle üzerindeki etkilerini böylece saptamak mümkün olmuştur. Günümüz insanı görselliğe fazlasıyla önem vermektedir. Yapılan reklamın en önemli unsuru görselliktir, bunun ardından inandırıcılık, anlaşılaiblirlik, ilgi çekicilik, alıcıda olumlu duygular uyandırma gibi unsurlar takip eder. Reklam fotoğrafları insanların görsel anlamda tatmin olabileceği bir özelliğe sahiptir. Reklam fotoğrafçılığında kullanılan gösterim şekli, izleyiciye reklamı yapılan ürünün rakip ürün veya hizmetlerden farklı bir üstünlüğe sahip olduğu vaadini kanıtlamak istendiğinde kullanılır.
Bu amaç doğrultusunda hazırlanacak reklam fotoğrafçılığında;

– Sunuş, ingina, merak uyandırıcı ve gerçeği yansıtıcı olmalıdır.
– Reklam düşüncesi, gösterim biçimi ile anlatılabilir olmalıdır.
– Reklam vaadi, gösterimin sonunda tam ve açık olarak kanıtlanabilmelidir.
– Sonuç izlenmesi ve anlaşılması kolay olmalıdır.
– Sonuç izleyicilerde kuşkuya yol açmamalı, inandırıcı olmalıdır.